Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn của tác giả Samuel Beckett

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể.

Elizabeth Barrett Browning

Tìm tác giả theo tên

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Tham gia cộng đồng

Đóng góp danh ngôn hay và đăng ký cộng tác viên cho Danhngoncuocsong.vn
© 2012 Danh ngôn cuộc sống