Tất cả sự khôn ngoan của con người ...


Tất cả sự khôn ngoan của con người được tập hợp lại trong hai từ; chờ đợi và hy vọng.
-
All human wisdom is summed up in two words; wait and hope.

Alexandre Dumas

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọngkhôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/7/1802
Ngày mất: 5/12/1870
© 2012 Danh ngôn cuộc sống