Nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy trao nó cho ...

Nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy trao nó cho người khác.

Nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy trao nó cho người khác.
-
If you want happiness, provide it to others.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống