Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thành công sẽ không tự đến với bạn. ...


Thành công sẽ không tự đến với bạn. Bạn phải gặp nó ít nhất giữa đường.
-
Success won't just come to you. It has to be met at least half way.

Frank Tyger

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành công

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống