Thành công sẽ không tự đến với bạn. ...


Thành công sẽ không tự đến với bạn. Bạn phải gặp nó ít nhất giữa đường.
-
Success won't just come to you. It has to be met at least half way.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành công

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống