Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bạn không trung thực, trừ phi thỉnh thoảng ...


Bạn không trung thực, trừ phi thỉnh thoảng bạn vẫn thấy xấu hổ vì bản thân.
-
Unless you're ashamed of yourself now and then, you're not honest.

William Faulkner

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trung thực

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 25/9/1897
Ngày mất: 6/7/1962
© 2012 Danh ngôn cuộc sống