Nếu số phận chia cho bạn những quân bài ...

Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan

Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.
-
Has fortune dealt you some bad cards. Then let wisdom make you a good gamester.

Francis Quarles

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

số phậnkhôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/5/1592
Ngày mất: 8/9/1644
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.

William Arthur Ward

© 2012 Danh ngôn cuộc sống