Danh ngôn bằng hình ảnh

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có cuộc sống bất tử, chỉ có những sự nghiệp bất tử.

Ngạn ngữ Nga

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống