Hạt giống hoa
Lưu

Chuyên mục Danh ngôn tình bạn

Hạt giống hoa

Danh ngôn hiện tại

Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Bill Gates

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống