Chuyên mục Danh ngôn hạnh phúc

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Điều quan trọng không phải là vị trí đứng mà là hướng đi.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống