Kho tàng truyện cười hàng đầu Việt Nam.

Chuyên mục Danh ngôn phụ nữ

Truyện cười dân gian Việt Nam chọn lọc hay nhất

Danh ngôn hiện tại

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Tục ngữ Việt Nam

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống