Chuyên mục Danh ngôn tiền bạc

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người thắng cuộc bền bỉ lập trình những điểm cộng; kẻ thua cuộc ủ rũ khuếch đại những điểm trừ.

William Arthur Ward

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống