Kho tàng truyện cười hàng đầu Việt Nam.

Chuyên mục Danh ngôn gia đình

Truyện cười dân gian Việt Nam chọn lọc hay nhất

Danh ngôn hiện tại

Người nghèo cũng thèm tiền. Người giàu cũng thèm tiền. Chỉ người anh minh mới thèm hạnh phúc.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống