Chuyên mục Danh ngôn gia đình

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống