Danh ngôn với chủ đề "khôn ngoan"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống