Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất


Vui cũng không nên vui với việc không đáng vui, giận cũng không nên giận với cái không đáng giận.
Vui cũng không nên vui với việc không đáng vui, giận cũng không nên giận với cái không đáng giận.
Nết người quân tử, lấy tĩnh tu thân, lấy kiệm dưỡng đức. Không đạm bạc lập chí chẳng nên, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi.
Nết người , lấy tĩnh tu thân, lấy kiệm dưỡng đức. Không đạm bạc lập chí chẳng nên, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi.
Lấy ngay chính đề phòng kẻ gian, lấy cần kiệm ngăn ngừa lãng phí.
Lấy ngay chính đề phòng kẻ gian, lấy ngăn ngừa lãng phí.
Phàm việc học, cần phải tĩnh, để thành tài, cần phải học, không học thì không lấy gì phát triển tài năng, không quyết chí thì không cách gì thành tựu việc học.
Phàm việc học, cần phải tĩnh, để thành tài, cần phải học, không học thì không lấy gì , không quyết chí thì không cách gì việc học.
Việc lớn bắt đầu khó, việc nhỏ bắt đầu dễ.
Việc lớn bắt đầu khó, việc nhỏ bắt đầu dễ.
Vì lợi kết giao, khó đi được xa.
Vì lợi kết giao, khó đi được xa.
Khi uống say có thể nhìn được tính cách.
Khi uống say có thể nhìn được .
Lười nhác thì không thể tinh thâm, nóng nảy mạo hiểm thì không thể lý tính.
thì không thể tinh thâm, nóng nảy thì không thể lý tính.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Số trời đã định, không thể cưỡng lại.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Số trời đã định, không thể cưỡng lại.
Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông.
Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông.
Người biết lo xa thì bình an, kẻ không lo nghĩ thì nguy khốn.
Người biết lo xa thì bình an, kẻ không thì nguy khốn.
Không vì có tài mà kiêu với người, không vì được sủng ái mà tác oai tác quái.
Không vì có tài mà kiêu với người, không vì được sủng ái mà tác oai tác quái.

Những tin khác

Ai cũng nên có một tình yêu 17/03/2020

Chỉ cần có những điều dưới đây là bạn đã có hạnh phúc 15/03/2015

5 cách giữ cho tâm hồn luôn tươi trẻ 05/08/2014

Tổng hợp 10 câu nói về tiền bạc bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa 17/03/2020

Những lời chúc trong ngày sinh nhật mẹ hay nhất 11/11/2014

8 loại người bạn không nên giúp đỡ 17/03/2020

Tổng hợp những câu nói hay về tình yêu hạnh phúc nổi tiếng nhất 23/03/2020

Tổng hợp những câu danh ngôn về thời gian nổi tiếng nhất 19/11/2014

© 2012 Danh ngôn cuộc sống