Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất


Vui cũng không nên vui với việc không đáng vui, giận cũng không nên giận với cái không đáng giận.
Vui cũng không nên vui với việc không đáng vui, giận cũng không nên giận với cái không đáng giận.
Nết người quân tử, lấy tĩnh tu thân, lấy kiệm dưỡng đức. Không đạm bạc lập chí chẳng nên, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi.
Nết người , lấy tĩnh tu thân, lấy kiệm dưỡng đức. Không đạm bạc lập chí chẳng nên, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi.
Lấy ngay chính đề phòng kẻ gian, lấy cần kiệm ngăn ngừa lãng phí.
Lấy ngay chính đề phòng kẻ gian, lấy ngăn ngừa lãng phí.
Phàm việc học, cần phải tĩnh, để thành tài, cần phải học, không học thì không lấy gì phát triển tài năng, không quyết chí thì không cách gì thành tựu việc học.
Phàm việc học, cần phải tĩnh, để thành tài, cần phải học, không học thì không lấy gì , không quyết chí thì không cách gì việc học.
Việc lớn bắt đầu khó, việc nhỏ bắt đầu dễ.
Việc lớn bắt đầu khó, việc nhỏ bắt đầu dễ.
Vì lợi kết giao, khó đi được xa.
Vì lợi kết giao, khó đi được xa.
Khi uống say có thể nhìn được tính cách.
Khi uống say có thể nhìn được .
Lười nhác thì không thể tinh thâm, nóng nảy mạo hiểm thì không thể lý tính.
thì không thể tinh thâm, nóng nảy thì không thể lý tính.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Số trời đã định, không thể cưỡng lại.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Số trời đã định, không thể cưỡng lại.
Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông.
Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông.
Người biết lo xa thì bình an, kẻ không lo nghĩ thì nguy khốn.
Người biết lo xa thì bình an, kẻ không thì nguy khốn.
Không vì có tài mà kiêu với người, không vì được sủng ái mà tác oai tác quái.
Không vì có tài mà kiêu với người, không vì được sủng ái mà tác oai tác quái.

Những tin khác

Bài học về sự tự giác và trách nhiệm 19/03/2015

8 bí quyết tuyệt vời để động viên bạn bè 17/03/2020

Tổng hợp những câu nói hay về tuổi thanh xuân nổi tiếng nhất 23/03/2020

Những lời chúc trong ngày sinh nhật mẹ hay nhất 11/11/2014

Tổng hợp những câu nói hay về sự kiên trì nổi tiếng nhất 23/03/2020

Sống…phải biết mình là ai 05/03/2015

Cách chọn gia sư Văn lớp 9 giỏi 17/03/2020

Tâm sự của người đàn ông lương tháng 3000 đô 17/03/2020

© 2012 Danh ngôn cuộc sống