Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất


Vui cũng không nên vui với việc không đáng vui, giận cũng không nên giận với cái không đáng giận.
Vui cũng không nên vui với việc không đáng vui, giận cũng không nên giận với cái không đáng giận.
Nết người quân tử, lấy tĩnh tu thân, lấy kiệm dưỡng đức. Không đạm bạc lập chí chẳng nên, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi.
Nết người , lấy tĩnh tu thân, lấy kiệm dưỡng đức. Không đạm bạc lập chí chẳng nên, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi.
Lấy ngay chính đề phòng kẻ gian, lấy cần kiệm ngăn ngừa lãng phí.
Lấy ngay chính đề phòng kẻ gian, lấy ngăn ngừa lãng phí.
Phàm việc học, cần phải tĩnh, để thành tài, cần phải học, không học thì không lấy gì phát triển tài năng, không quyết chí thì không cách gì thành tựu việc học.
Phàm việc học, cần phải tĩnh, để thành tài, cần phải học, không học thì không lấy gì , không quyết chí thì không cách gì việc học.
Việc lớn bắt đầu khó, việc nhỏ bắt đầu dễ.
Việc lớn bắt đầu khó, việc nhỏ bắt đầu dễ.
Vì lợi kết giao, khó đi được xa.
Vì lợi kết giao, khó đi được xa.
Khi uống say có thể nhìn được tính cách.
Khi uống say có thể nhìn được .
Lười nhác thì không thể tinh thâm, nóng nảy mạo hiểm thì không thể lý tính.
thì không thể tinh thâm, nóng nảy thì không thể lý tính.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Số trời đã định, không thể cưỡng lại.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Số trời đã định, không thể cưỡng lại.
Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông.
Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông.
Người biết lo xa thì bình an, kẻ không lo nghĩ thì nguy khốn.
Người biết lo xa thì bình an, kẻ không thì nguy khốn.
Không vì có tài mà kiêu với người, không vì được sủng ái mà tác oai tác quái.
Không vì có tài mà kiêu với người, không vì được sủng ái mà tác oai tác quái.

Những tin khác

10 loại người không bao giờ có được lương cao, cũng không đáng để bồi dưỡng 17/03/2020

5 cách để hạnh phúc gõ cửa tâm hồn bạn 17/03/2020

Những số 1 quý giá 17/03/2020

Những câu nói hay bằng tiếng Anh chủ đề tình yêu và chia ly 15/03/2015

Ai cũng nên có một tình yêu 17/03/2020

Suy ngẫm về 12 giá trị sống 19/03/2015

Chuyện về một bữa sáng 15/03/2015

Tổng hợp 10 câu nói về tiền bạc bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa 17/03/2020

© 2012 Danh ngôn cuộc sống