Danh ngôn với chủ đề "ý chí"

Danh ngôn hiện tại

Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống