Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "vĩ đại"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Độ lâu bền của sự đam mê tỉ lệ thuận với sự kháng cự ban đầu của người phụ nữ.

Balzac

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống