Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "vẻ đẹp"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy xứng đáng với tình yêu, và rồi tình yêu sẽ đến.

Louisa May Alcott

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống