Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "vận may"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

Eleanor Roosevelt

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống