Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "ước muốn"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu, đó là sự hòa đồng tâm hồn, trí tuệ và thể xác. Nhưng phải theo đúng thứ tự này.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống