Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "tự tin"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Câu trả lời ngắn nhất là hành động.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống