Danh ngôn với chủ đề "tư duy"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đây là thế giới để hành động, chứ không phải để nhăn nhó và lười nhác.

Charles Dickens

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống