Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "tri thức"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.

William Arthur Ward

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống