Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "tò mò"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.

A. A. Milne

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống