Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "tình buồn"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu là sự thông thái của kẻ khờ và sự khờ dại của người thông thái.

Samuel Johnson

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống