Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "tiền bạc"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống