Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "thông minh"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu chỉ là một từ cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống