Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "thờ ơ"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cặp đôi hoàn hảo, đó là khi hai người thích cả những tính xấu của nhau.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống