Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "thành công"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc đời càng phức tạp thì những niềm vui sống càng đơn giản.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống