Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "lịch sự"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể.

Elizabeth Barrett Browning

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống