Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "sức khỏe"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

Francis Quarles

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống