Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "quan tâm"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những tâm hồn nhỏ mọn có những mối lo nhỏ mọn, những tâm hồn lớn lao không có thời gian để lo lắng.

Ralph Waldo Emerson

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống