Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "phiền muộn"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phụ nữ mà ghen với quá khứ thì sẽ không có tương lai; phụ nữ mà ghen với tương lai thì không còn quá khứ.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống