Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "phẩm chất"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người. Tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống