Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "nụ hôn"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương.

Washington Irving

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống