Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "nỗ lực"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Nghi ngờ sự tồn tại của tình yêu sẽ khiến chúng ta nghi ngờ mọi thứ.

Henri Frederic Amiel

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống