Danh ngôn với chủ đề "nhiệt huyết"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống