Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "ngu dốt"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Khổng Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống