Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "lý thuyết"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mong chúng ta có thể yêu thương sao cho không bao giờ phải hối tiếc vì tình yêu của chúng ta.

Henry David Thoreau

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống