Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "lười biếng"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.

Louisa May Alcott

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống