Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "lòng tốt"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng.

Abigail Adams

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống