Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "lãnh đạo"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không ai yêu một người phụ nữ vì nàng đẹp hay nàng xấu, ngu ngốc hay thông mình. Chúng ta yêu vì chúng ta yêu.

Balzac

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống