Danh ngôn với chủ đề "lắng nghe"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Câu trả lời ngắn nhất là hành động.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống