Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "lạc quan"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy giữ gìn ký ức của mình, hãy bảo vệ chúng, bạn sẽ không bao giờ kể lại được điều mình đã quên đi.

Louisa May Alcott

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống