Danh ngôn với chủ đề "kẻ thù"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.

Albert Camus

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống