Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "ích kỷ"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc sống và lòng tin chỉ bị mất có một lần.

Ngạn ngữ Nga

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống