Danh ngôn với chủ đề "ham muốn"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

Benjamin Franklin

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống