Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "hài hước"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì những gì bạn có.

Zig Ziglar

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống