Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "gương mẫu"

Danh ngôn hiện tại

Hãy biết ơn cho những gì bạn có và dừng phàn nàn - nó làm buồn người khác, làm bạn không tốt, và không giải quyết vấn đề nào cả.

Zig Ziglar

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống