Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "giàu sang"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta.

Samuel Johnson

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống