Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "giáo viên"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Trong việc nuôi cái tâm, không gì tốt hơn là ít ham muốn.

Mạnh Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống